Kandidaternes oplevelse hos nextman

Kandidatevaluering

Enhver kandidatevaluering gennem nextman indeholder følgende elementer under den personlige kontakt face to face:

1. samtale hvor kandidaten gør rede for sine erhvervsmæssige aktiviteter gennem tiden. Vi søger uddybning af resultater og motivation for aktiviteterne.

  • Kandidater, som vi vurderer til at have kompetencer samt motivation til at kunne bestride jobbet, bliver tilbudt en personlighedstest. Denne udfyldes af kandidaten online. nextman modtager resultatet, og anvender den i det videre forløb.

2. samtale hvor vi går videre med dialogen rundt om CV’et. Desuden bevæger vi os nu mere ind i kandidaternes personlige profiler. Dette medfører en dialog vedrørende kandidaternes motiver og behov. Tilbagemeldingen af testen udføres i denne seance. Tilbagemeldingen er altid en integreret del af samtalen. Vi tilbagemelder aldrig tests uden at have haft dialog.

Kandidaternes samtaler med os udføres i en god og tillidsvækkende atmosfære. Vi tror på, at mennesker viser den bedste side af sig selv under disse forhold. Men vi går i dybden og spørger ind til de steder, hvor vi føler grund til at gå dybere over for postulater eller holdninger, som skal verificeres.

Vores samtaler med kandidaterne foregår altid ved personlige samtaler face to face. Vi anser det ikke som værende hensigtsmæssigt at tage den måske vigtigste del af rekrutteringsprocessen og lægge den ud på nettet i form af virtuelle møder på distancen.

Referencer bliver taget på alle kandidater, der præsenteres for kunde, Referencer er det eneste vurderingsredskab, som kan give et billede af fortiden. Uagtet hvor dygtig en konsulent er, eller hvor stærk en test man anvender, vil samtaler og test altid ende med at være en tolkning af fortiden ud fra nutidens forhold.

Præsentation af kandidater for kunden er det umiddelbart sidste skridt på vej mod, at kunden kan vælge sin favoritkandidat. På hver præsenteret kandidat udarbejder vi en rapport, som indeholder følgende:

  • Kandidat CV
  • Testresultater
  • Konsulentresume
  • Referent udtalelser

Ansættelse kan ske, når kunden efter samtaler med kandidaterne og en evaluering af forløbet med os beslutter sig for at tilbyde en kontrakt til den foretrukne kandidat.

Hello

Spalten skal bruges til at beskrive vores anvendelse af test