Search & Selection

nextman identificerer potentielle kandidater via search & selection

Disse to metoder komplementerer hinanden optimalt.

Ved Search bestemmer konsulenten i hvilken retning søgningen skal foregå, hvorfor man ikke er afhængig af at kandidaterne selv tager beslutning om at søge stillingen .

Søgningen sker ud fra en fastlagt strategi, der beskriver hvilke typer virksomheder, der skal kontaktes for at finde den rette kandidat.

Det er beskrevet hvilken jobfunktion kandidaten søges i, og hvilket niveau i organisationen, kandidaten formentligt befinder sig på.

Det er ikke uvæsentligt på forhånd at have aftalt med kunden, hvor i karrieren kandidaterne forventes at være. Kunden kan som oftest have den opfattelse, at den nye medarbejder skal kunne det hele fra første dag. Men hvis dette skal kunne lade sig gøre, vil kandidaten sikkert allerede have nået et niveau, hvor vedkommende ikke længere vil se stillingen som attraktiv.

Den optimale situation er, at vi søger efter en kandidat, som lige mangler lidt i sin profil for at være optimal i sit virke de første 6 måneder. Derved vil det være langt mere udfordrende og motiverende for kandidaten at søge.

Ved selection søger vi kandidaterne gennem annoncering af den konkrete stilling.

Ved selection bestemmer vi derfor ikke selv, hvilke kandidater vi får i tale. Men vi kan regne med at de stort set alle sammen er motiverede.

En selection kommer også bredere ud og vil medføre ansøgere, som en search ikke kan være sikker på at ramme.

Succesen for en selection bestemmes langt hen ad vejen af annonceringens kvalitet. Annoncen skal tale lige ind i hjertet af kandidaten. Det er langt vigtigere i annoncen at få gjort den rette kandidat motiveret end at få beskrevet alle dele af stillingens elementer i detaljer. Dette tager vi senere en dialog med kandidaten om.

De egnede kandidater fra hver af de nævnte søgemetoder mødes i en samlet gruppe, når vi går videre i den egentlige kandidatvurdering face-to-face.

Spalte 2 overskrift

Den anden spalte